MANAGEMENT

Management założony w 2018 roku przez Ivy Piotrowską. Współpracujemy z Aktorami i Twórcami filmowymi oraz Artystami. 

Skupiamy się na prowadzeniu spójnego wizerunku zewnętrznego i całościowej pracy przy tworzeniu kariery aktorskiej i twórczej. Współpracujemy z branżą filmową oraz zajmujemy się produkcją. Gwarantujemy kompleksowe działania zgodnie z każdym podmiotem, którego reprezentujemy. Stawiamy na dialog, słuchamy, doświadczamy. Zakres naszych obowiązków i działań nie ma granic, stąd też ogromna otwartość na rynek międzynarodowy i nowe projekty. 

 

Our focus is on running a consistent image and holistic work in developing an acting and creative career and external image. We cooperate with the motion picture industry and deal with production. We guarantee end-to-end activities in accordance with each entity we represent. Our emphasis is (placed) on dialogue, we do listen, we do experience. The scope of our duties and activities knows no limits, hence a great openness to the international market and new projects. AKTORKI

AKTORZY

MŁODE TALENTY

TWÓRCY

header-image

IVY IWONA 
PIOTROWSKA

Manager/Producer

Manager oraz producent. Założycielka managementu i współwłaścicielka studia fotograficzno-produkcyjnego. Absolwentka wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Jako dziennikarka zrealizowałam setki wywiadów z najważniejszymi postaciami świata kultury, filmu, muzyki i mody w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Po latach pracy w mediach i podróżach, na własnych zasadach stworzyłam management reprezentujący aktorów i twórców filmowych oraz artystów. Produkuje kampanie oraz sesje wizerunkowe. Jestem również producentem kreatywnym i pośrednikiem przy scenariuszach i produkcjach własnych. Stawiam na kreatywną kreację przestrzeni, zaś przeciwstawiam się stereotypom. Jako Manager spójnie zajmuje się wizerunkiem Twórcy zarówno w Polsce jak i międzynarodowo. Wybieram działanie i realizację, dlatego „chciałabym” zamieniam na „robię”. 

 

 

Ivy Piotrowska - Manager and producer. Founder of management and co-owner of a photography and film studio. Graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw.

As a journalist, I carried out hundreds of interviews with leading figures in the world of culture, film, music and fashion in Poland, Europe and US. Having served in the media for many years and having travelled on my own terms, I established a management representing actors, film-makers and artists. I produce campaigns and image shoots. I am also a creative producer and agent for scripts/screenplays and in-house productions/self-productions. I stand for the artistic creation of space, while I defy stereotypes. As a Manager I take care of the Artist's image coherently both in Poland and abroad. I opt for action and execution, thus "I would like" becomes "I do".

LET'S TALK 'BOUT YOUR CAREER

Ivy Iwona Piotrowska

Manager/Creative Director

Mobile: +48 608 677 798
E-mail: ivy@mgmtivy.com

Gosia Bodecka

Agent/PR Specialist

Mobile: +48 501 405 664
E-mail: gosia@mgmtivy.com

Team mgmt IVY

E-mail: team@mgmtivy.com

ADRESS

mgmt IVY

Chełmska 19/21
Budynek ,,Lipsk"
Lokal 507/509
00-724 Warsaw

SKRZYNKA NA LISTY NR. 3

TIN (NIP) 5662003112

© IVY PIOTROWSKA 2024.
ALL RIGHTS RESERVED.