KUKUŁA


2
IMG_8578
IMG_8576
IMG_8575
IMG_8577

SCREENWRITER/DIRECTORWojciech Kukuła – reżyser, scenarzysta, pisarz, recenzent. Urodzony w 1982 roku w Katowicach. Mieszka w
Sopocie. Związany z Wrocławiem.

W 2006 roku ukończył reżyserię w warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji (AFiT), równolegle studiując filologię angielską. Filmem dyplomowym w jego reżyserii i według własnego scenariusza był „Apokryf”; 21-minutowy monodram z brawurową rolą Krzysztofa Gosztyły i muzyką Kuby Stankiewicza. Film był prezentowany na wielu festiwalach (m.in. Młodzi i Film w Koszalinie) oraz w TVP Kultura.
Jako asystent reżysera pracował we Wrocławiu przy spektaklach Teatru Telewizji, reżyserowanych przez nieżyjącego już Piotra Łazarkiewicza (m.in. „Fotoplastikon” wg. Krzysztofa Bizio).
W 2017 wyprodukował i jako asystent reżysera współtworzył superprodukcję Audioteki, czyli „Lśnienie na żywo” – słuchowisko na żywo przed publicznością oparte na fragmentach „Lśnienia” Stephena Kinga, które odbyło się w sopockim Teatrze na Plaży. Rozpoczął tym samym współpracę z aktorami: Adamem Woronowiczem, Martą Żmudą Trzebiatowską, Mariuszem Bonaszewskim, Krzysztofem Gordonem oraz po raz kolejny z Krzysztofem Gosztyłą. Nazwiska te będą powtarzały się w jego karierze jeszcze wielokrotnie.
W 2016 i 2017 roku także jako asystent reżysera, a w 2020 jako główny reżyser pracował ponownie w sopockim Teatrze na Plaży przy Festiwalu Kryminałów „Teatrzyk Zielone Oko”, czyli reaktywacji scenicznej kultowego cyklu radiowej „Trójki”. Współpracował wtedy m.in. z Marcinem Trońskim, Andrzejem Ferencem i Anną Cieślak.
Od ponad 15 lat kontynuuje współpracę artystyczną przy Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji – „Dwa Teatry” w Sopocie i aktualnie w Zamościu.
Uczył się od najlepszych reżyserów i aktorów w Polsce, mając od dziecka możliwość obserwacji ich pracy w Teatrze Polskiego Radia.
Autor wielu recenzji książek i słuchowisk m.in. „Obyś żył w ciekawych czasach” Marcina Trońskiego.
W 2020 roku ukazała się jego debiutancka książka „New York by me” będącą fabularyzowaną retrospekcją podróży do Nowego Jorku.
Niebawem wydana zostanie kolejna książka jego autorstwa – efekt trzyletniej współpracy z Wojciechem Fibakiem.
W 2021 roku powstał serial podcastowy „Cofnąć czas” w jego reżyserii i według jego scenariusza. W obsadzie znaleźli się m.in. Dawid Ogrodnik, Piotr Fronczewski, Cezary Pazura i Danuta Stenka.

 

 

Wojciech Kukuła – director, screenwriter, writer, reviewer. Born in 1982 in Katowice. Lives in Sopot. Associated with Wrocław.

In 2006, he graduated from directing at the Academy of Film and Television (AFiT) in Warsaw, simultaneously studying English philology. His diploma film, directed and written by himself, was "Apokryf"; A 21-minute monodrama with a daring role by Krzysztof Gosztyła and music by Kuba Stankiewicz. The film was presented at many festivals (including "Młodzi i Film" in Koszalin) and on TVP Kultura.
As an assistant director, he worked in Wrocław on the performances of the Television Theater, directed by the late Piotr Łazarkiewicz (including "Fotoplastikon" based on Krzysztof Bizio).
In 2017, he produced and, as an assistant director, co-created a super production by Audioteka, i.e. "Lśnienie na żywo" - a live radio play in front of the audience based on fragments of "The Shining" by Stephen King, which took place at the Teatr na Plaży in Sopot. Thus, he began working with actors: Adam Woronowicz, Marta Żmuda Trzebiatowska, Mariusz Bonaszewski, Krzysztof Gordon and once again with Krzysztof Gosztyła. These names will be repeated many times in his career.
In 2016 and 2017, also as an assistant director, and in 2020, as the main director, he worked again at the Teatr na Plaży in Sopot at the "Teatrzyk Zielone Oko" Crime Festival, i.e. the stage reactivation of the cult radio series "Trójka". He then collaborated with with Marcin Troński, Andrzej Ferenc and Anna Cieślak.
For over 15 years, he has been continuing artistic cooperation at the Festival of the Polish Radio Theater and Television Theater - "Dwa Teatry" in Sopot and currently in Zamość.
He learned from the best directors and actors in Poland, having had the opportunity to observe their work at the Polish Radio Theater since childhood.
He is the author of many book reviews and radio plays, e.g. "Obyś żył w ciekawych czasach" by Marcin Troński.
In 2020, his debut book "New York by me" was published, which is a fictionalized retrospective of a trip to New York.
His next book will be published soon - the result of a three-year collaboration with Wojciech Fibak.
In 2021, the podcast series "Cofnąć czas" was created, directed by and based on his script. The cast included Dawid Ogrodnik, Piotr Fronczewski, Cezary Pazura and Danuta Stenka.

 

 

LET'S TALK 'BOUT YOUR CAREER

Ivy Iwona Piotrowska

Manager/Creative Director

Mobile: +48 608 677 798
E-mail: ivy@mgmtivy.com

Gosia Bodecka

Agent/PR Specialist

Mobile: +48 501 405 664
E-mail: gosia@mgmtivy.com

Team mgmt IVY

E-mail: team@mgmtivy.com

ADRESS

mgmt IVY

Chełmska 19/21
Budynek ,,Lipsk"
Lokal 507
00-725 Warsaw

TIN (NIP) 5662003112

© IVY PIOTROWSKA 2024.
ALL RIGHTS RESERVED.