KOŁACZ

age                      29

IMG_5723
IMG_5599
IMG_20190807_165912
IMG_5712
IMG_5036
IMG_5164
IMG_4463

ACTOR

DATA URODZENIA: 31.03.1994 r.

WZROST: 180 cm

WYKSZTAŁCENIE: ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

NAGRODY:

2017 - Nagroda Opus Film dla aktora, "którego chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym" za role w spektaklach „Diabeł, który...” oraz „Beczka prochu” na 35. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi
2017 - Nagroda Publiczności na 35. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi
2017 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za wybitne osiągnięcia
2019 - Nagroda za rolę Mietka w spektaklu "Gdy przyjdzie sen" na XIX Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość Przedstawiona" w Zabrzu

JĘZYKI: English (poziom zaawansowany z akcentem)

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: jazda konno, taniec (breakdance, hip-hop), akrobatyka, pływanie,
prawo jazdy kat. B.

DEMO AKTORSKIEhttps://youtu.be/-C8vZPlje3U

FILMOGRAFIA

2023 - BELFER III
2022 - LIPSTICK ON THE GLASS
2022 - MARZEC '68
2022 - POWRÓT
2021 - 25 LAT NIEWINNOŚCI
2021 - CIOTKA HITLERA
2021 - ROJST '97
2021 - SZADŹ 2
2020 - 20 40 20 Film fabularny - krótkometrażowy
2018 - ROJST
2018 - UŁASKAWIENIE
2017 - KARMA
2017 - SOYER

 

DATE OF BIRTH: March 31, 1994

HEIGHT: 180 cm

EDUCATION: graduated from the State Film, Television and Theater School in Łódź. AWARDS:

2017 - Opus Film Award for the actor "whom we would like to see on the TV and film screen" for his roles in the performances "The Devil Who..." and "Keg of Powder" at the 35th Festival of Theater Schools in Łódź
2017 - Audience Award at the 35th Festival of Theater Schools in Łódź
2017 - Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage for students for outstanding achievements
2019 - Award for the role of Mietek in the play "When Dream Comes" at the 19th Festival of Contemporary Drama "Reality Presented" in Zabrze

LANGUAGES: English (advanced level with accent)

ADDITIONAL SKILLS: horse riding, dancing (breakdance, hip-hop), acrobatics, swimming, driving
license category B.

SHOWREEL: https://youtu.be/-C8vZPlje3U

FILMOGRAPHY

2023 - BELFER III
2022 - LIPSTICK ON THE GLASS
2022 - MARZEC '68
2022 - POWRÓT
2021 - 25 LAT NIEWINNOŚCI
2021 - CIOTKA HITLERA
2021 - ROJST '97
2021 - SZADŹ 2
2020 - 20 40 20 Film fabularny - krótkometrażowy
2018 - ROJST
2018 - UŁASKAWIENIE
2017 - KARMA
2017 - SOYER

LET'S TALK 'BOUT YOUR CAREER

Ivy Iwona Piotrowska

Manager/Creative Director

Mobile: +48 608 677 798
E-mail: ivy@mgmtivy.com

Gosia Bodecka

Agent/PR Specialist

Mobile: +48 501 405 664
E-mail: gosia@mgmtivy.com

Team mgmt IVY

E-mail: team@mgmtivy.com

ADRESS

mgmt IVY

Chełmska 19/21
Budynek ,,Lipsk"
Lokal 507
00-725 Warsaw

TIN (NIP) 5662003112

© IVY PIOTROWSKA 2024.
ALL RIGHTS RESERVED.