ALEKSANDRA

MODRZEJEWSKA

.

IMG_0732
IMG_0748
IMG_0751
IMG_0750
IMG_0749
IMG_0735
IMG_0753

PHOTOGRAPHER

Fotografka portretowa. W zdjęciach zawsze szuka współistnienia pięknej treści, nawet jeśli ma w sobie coś ze smutku. Jej prace charakteryzuje surowość, ale jednocześnie surrealizm eterycznego piękna.
W swojej twórczości czerpie inspirację z miejsc, ludzi, światła, filmów, muzyki – a nawet zapachów.

 

 

Portrait photographer. In photos, he always looks for the coexistence of beautiful content, even if it has something of sadness in it. Her works are characterized by austerity, but at the same time surrealism of ethereal beauty.
In her work, she draws inspiration from places, people, light, movies, music - and even smells.


LET'S TALK 'BOUT YOUR CAREER

Ivy Iwona Piotrowska

Manager/Creative Director

Mobile: +48 608 677 798
E-mail: ivy@mgmtivy.com

Daria Kowalczyk 

Junior Agent

Mobile: +48 696 181 515
E-mail: daria@mgmtivy.com

Team mgmt IVY

E-mail: team@mgmtivy.com

ADRESS

mgmt IVY

25 Mińska St. / Flat 509B / 5th floor
03-808 Warsaw

TIN (NIP) 5662003112

© IVY PIOTROWSKA 2023.
ALL RIGHTS RESERVED.